Regler

Varje deltagare deltar på egen risk och är skyldig att känna till och följa tävlingens regler. Genom att anmäla sig och starta tävlingen godkänner de tävlande att följa dessa regler.

Säkerhet

Alla deltagare måste ha fyllt 18 år.

Alla deltagare måste vara simkunniga och ha erfarenhet av simning i öppet vatten.

Alla deltar i tävlingen på egen risk och förväntas vara förberedda på utmaningen. Arrangören kan ej hållas ansvarig för eventuella olyckor under loppet eller i samband med tävlingen.

Regler för utrustning

Alla deltagare måste bära sin egen utrustning från start till mål.

Om glasögon, fenor eller paddlar går sönder får dessa bytas under loppet.

Om deltagarna inte har med sig allt utrustning som de hade vid starten hela vägen till målet kommer de automatiskt att diskvalificeras.

Flythjälp som överstiger måtten 50 cm x 50 cm är inte tillåtna i tävlingen.

Fenor som är längre än 15 cm utanför tåspets är inte tillåtna

Skor med metallspikar är inte tillåtna.

Nummerväst som erhålls vid registreringen ska bäras under hela tävlingen samt simmössan på huvudet under alla simmoment.

Nummervästarna får inte modifieras på något sätt inför tävlingen.

Utrustningskontroll kan ske innan och efter tävling.

Regler för tidtagning

Bruttotid.

Regler för genomförande

Varje deltagare eller par ska ta sig genom den markerade banan från start till mål, samt passera samtliga ”checkpoints” ut med banan.

Tävling för par sker med max tio meters mellanrum under hela tävlingen.

Det är ej tillåtet att få assistans av utomstående under loppet.

Deltagare som bryter tävlingen är skyldig att meddela detta så fort som möjligt till närmaste funktionär.

Deltagarna får inte i samband med växling mellan löpning och simning dyka med huvudet före ner i vattnet.

Deltagarna ansvarar för sitt eget skräp, inget får lämnas i naturen utan endast i särskilda skräpzoner. Nedskräpning innebär diskvalificering.

Tävlande får inte försöka skaffa sig otillåten fördel. Dopning enligt RF: s stadgar kapitel 13 är förbjuden.

Alla deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare samt till de besökare som vistas på tävlingsområdet.

Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller är i akut behov av hjälp.

För dem som tävlar i par gäller att om en i laget bryter/skadar sig så bryter teamkompisen också.

För dem som tälvar i par tas tiden från start tills den sista av de två deltagarna passerat mållinjen.

Obligatorisk utrustning

Våtdräkt är obligatorisk, den får inte vara delbar och den ska vara anpassad för vistelse i vattentemperatur från 12 grader.

Visselpipa är obligatorisk.

Force Majeure

Port of Trelleborg Swimrun kommer att åberopa Force Majeure vid exemplevis åska, oväder eller orkan, blixtnedslag, dåligt vatten, hårda strömmar eller vid tät dimma. Då ställs tävlingen in. Ställs tävlingen in på grund av Force Majeure kan tävlingsledaren medge att arrangören behåller hela eller del av tävlingsavgiften. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra i både program och bansträckning vid behov.

Övrigt

Sjukvårdare finns på plats.